Sobota, 25 maja 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Len Lye

Len Lye to jeden z najbardziej ekscentrycznych i jeszcze do niedawna niedocenianych artystów XX wieku. Urodzony w robotniczej rodzinie w kolonialnej Nowej Zelandii Lye szybko zako?czy? edukacj? i odda? si? podró?owaniu po otaczaj?cych Now? Zelandi? dziewiczych wyspach po?udniowego Pacyfiku. "Prymitywna" kultura, sztuka i rytua?y, z którymi si? tam zetkn?? mia?y mie? du?y wp?yw na jego przysz?? twórczo??. M?odego Lena od dzieci?stwa fascynowa?y dwie rzeczy - sztuka i ruch, tote? gdy us?ysza? o europejskim moderni?mie a w szczególno?ci o manifestach futurystów, nie waha? si? podj?? trudu 9-tygodniowego rejsu do Europy.

więcej >>>

Filmy: Jamestown Baloos (1957)

Kola?owa animacja Breera, sk?adaj?ca si? z trzech cz??ci - w tym ?rodkowej zrealizowanej w kolorze. Ten antywojenny w wymowie film zrealizowany zosta? ca?ym szeregiem typowych dla artysty technik. Mamy tutaj jednoklatkowe wycinki gazet, animowane formy geometryczne i wycinane z gazet postaci. W cz??ci kolorowej pojedyncze, malowane akwarel? klatki odkrywaj? fragmenty reprodukcji klasycznych prac malarskich, cz?sto ustawionych do góry nogami, by w pewnym momencie zmiesza? je z animowanym, wycinankowym Napoleonem, który nagle zamienia si? g?owami z ma?ym dzieckiem...

więcej >>>

Słownik: technicolor

Technika pozwalaj?ca na realizacj? filmów w kolorze, która zdominowa?a rynek (szczególnie ameryka?ski) po II wojnie ?wiatowej, wprowadzona na rynek przez firm? Kodak.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki



 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy