Środa, 22 maja 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Harry Watt

Jeden z filarów , wspó?autor s?ynnego , twórca wielu filmów propagandowych w czasie II Wojny ?wiatowej. Po wojnie Watt realizowa? filmy dokumentalne g?ównie w Afryce i Australii.

więcej >>>

Filmy: Drobiazg melodyjny (1933)

Krótka reklamówka wyrobów galanteryjnych zrealizowana przez Themersonów. Arty?ci ponownie wykorzystali wariacj? , animuj?c przedmioty na pod?wietlanej kalce, z której na?wietlana by?a klisza. Film prawdopodobnie zsynchronizowany by? z muzyk? Ravela, stanowi?c efekt zainteresowania artystów po??czeniem obrazu i d?wi?ku, znalezieniem wizualnego ekwiwalentu muzyki.

więcej >>>

Tekst: Tysi?c i jeden drobiazgów Juliana Antonisza.

"Mam w domu Pomys?ownik, gdzie spisuj? wszystkie pomys?y, a potem, kiedy przychodzi moment, ?e trzeba zrobi? film, to si? wyci?ga taki pomys?, pisz? scenariusz, rozbudowuj?... Mój Pomys?ownik sk?ada si? z trzech segregatorów, ?eby ?atwiej by?o wpina? te pomys?y na bie??co - bo mam te? dziurkacz, dziurkuj? lu?ne kartki papieru i segreguj?. Pomys?ownik zawiera dzia? Cia?a i dzia? Duszy - a w trzecim s? ró?ne takie ?mieszne wycinki z gazet, ciekawe pomys?y graficzne, których si? nie da zakwalifikowa? ani pod Cia?o, ani pod Dusz?. Pod Cia?em mieszcz? si? te? pomys?y mechaniczne, poniewa? konstruuj? ró?ne aparaty - jakie? pisaki niciowe, ró?ne silniki kapacytronowe, no?yce do ci?cia papieru ze wspomaganiem hydraulicznym... S? tu te? aparaty do nagrywania d?wi?ku, jakie? adaptery z krzywkami, które ruszaj? ramieniem i to je?dzi po p?ycie i skrzeczy... A w Duszy to si? mieszcz? pomys?y literackie, no i nuty, melodie, które - jak mi si? co? przy?ni - zapisuj? na papierze nutowym..."

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy