Sobota, 20 lipca 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Peter Greenaway

Biografia wkrótce. Wi?cej informacji - patrz filmografia.

więcej >>>

Filmy: In The Shadow of the Sun (1980)

Realizowany niemal przez ca?e lata 70. pe?nometra?owa summa eksperymentów Jarmana z ta?m? Super-8.Artysta nawi?zuj?c do eksperymentów mi?dzywojennej Wielkiej Awangardy (, ) wykorzystuje ta?m? filmow? jako rozwini?te w czasie medium malarskie. Wykorzystuj?c spowolnienie ta?my, superimpozycj? oraz r?czne barwienie ta?my Jarmanowi udaje si? stworzy? ?ywy, pulsuj?cy obraz, który wype?niaj? senne pejza?e i archetypiczne figury reprezentuj?ce wspólne dla ca?ej ludzko?ci idee.

więcej >>>

Książka: Millenium Film Journal, nos. 4/5

Podwójny numer zatytu?owany Poltyka / Krajobraz, zawieraj?cy oko?o 30 tekstów, m.in. o lewicowym przedwojennym kinie niemieckim, ameryka?skim gejowskim kinie awangardowym czy filmie strukturalistycznym.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy