Niedziela, 24 marca 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Bruno Corra

Bruno Corra (w?. Bruno Corradini) by? w?oskim futuryst?, jednim z autorów manifestu . Wraz z bratem zrealizowa? pierwsze w historii abstrakcyjne (kolorowe) filmy animowane. By?y one r?cznie malowane na ta?mie filmowej.

więcej >>>

Filmy: München-Berlin Wanderung (1927)

To jeden z pierwszych filmów Fischingera. Powsta?y z pojedynczych króciutkich scenek, sfotografowanych podczas miesi?cznej, pieszej w?drówki z Monachium do Berlina (Fischinger zmuszony by? opu?ci? Monachium z powodu bankructwa firmy, w której pracowa? jako animator). Kolejne uj?cia trwaj? kilka setnych sekundy, daj?c migocz?cy, ultraszybki obraz niemieckej, mi?dzywojennej wsi.

więcej >>>

Tekst: London Filmmakers Co-operative

Londyn w okresie mi?dzywojennym by? jednym z najbardziej aktywnych centrów kina awangardowego. Tworzyli tutaj m.in. , dokumentali?ci zwi?zani z Johna Griersona, arty?ci zwi?zani z pismem oraz przebywaj?cy na emigracji polscy filmowcy - . Po wojnie aktywno?? ta niemal ca?kowicie zanik?a, co zreszt? wspólne by?o dla obszaru ca?ej Europy.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki



 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy